HDS – DOZÓR KONSERWACJA

Organizujemy  przeglądy konserwacyjne żurawi przeładunkowych i dźwigów typu HDS podlegających pod UDT.

W ramach usługi zapewniamy:

  • sprawdzenie oznakowania urządzenia pod względem wymogów Urzędu Dozoru Technicznego
  • sprawdzenie stanu technicznego pojazdu
  • przygotowanie urządzenia do wymagań Urzędu Dozoru Technicznego
  • wpis w księgę konserwatorską i zaświadczenie o przejściu przeglądu i przygotowaniu do odbioru przez UDT

 

Realizujemy przeglądy techniczne przygotowujące do odbioru urządzenia przez UDT